آیا سیاره ی بهتری برای زندگی انسان ها وجود دارد؟

0
36

بشر همواره به دلایل مختلف به دنبال کشف حیات در دیگر سیاره ها بوده است. این جستجو که از منظومه ی شمسی آغاز گردید، در حال حاضر به سیارات بسیار دورتری رسیده است. کشف سیارات مانند زمین که در خارج از منظومه ی شمسی هستند، امکان گسترش افق های ما را فراهم ساخته و اولین کلنی های بین ستاره ای را ایجاد می کند. زندگی در سیارات دیگری که چندین برابر زمین هستند چگونه خواهد بود؟ و اگر زمانی به آن جا برسیم، آیا قادر به ترک آن سیارات خواهیم بود؟ همان طور که در ادامه با تماشای ویدیو خواهید فهمید، زندگی بر روی سیاراتی که جرم و حجم بیشتری دارند، به خاطر وجود نیروی جاذبه ی قوی تر نسبت به زمین بسیار سخت و متفاوت خواهد بود. با تماشای کامل این ویدیو، می توانید با این سختی ها و تفاوت ها بیشتر آشنا شوید.

تا پایان با ما باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از