اتحادیه اروپا روابط فناوری را صمیمانه تر می کند.

کالاسودا_اتحادیه اروپا در نظر د ارد روابط فناوری بین کشورهای خود را صمیمانه تر از همیشه کند. اما ماجرا از چه قرار است و برنامه های این اتحادیه قرار است چگونه باشد ؟

طی ماه گذشته نمایندگان کنگره آمریکا طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن تغییراتی در زمینه دسترسی به داده‌های خصوصی کاربران که بر روی سرورهای شرکت های اینترنتی ذخیره شده، ایجاد شد.

اتحادیه اروپاپیشنهاد داده که ، شرکت های اینترنتی باید ظرف ده روز به درخواست های مقامات قضایی و اطلاعاتی پاسخ دهند. این رقم در شرایط اضطراری به  ۶ ساعت می رسد.

افزون بر این ها، مقامات دولتی می توانند از این شرکتها بخواهند تا اطلاعات خاصی را پاک نکنند بنابراین روند رسیدگی به پرونده های خاص سریع تر محقق می شود .این درخواست ها تنها مدارک و شواهد الکترونیک را دربرمی گیردو تنها داده های ذخیره شده را دربرمی گیرد. بنابراین مقامات دولتی حق جاسوسی و استراق سمع از داده های در حال تبادل میان کاربران را ندارند. همچنین حریم شخصی کاربران اینترنت نیز باید محترم شمرده شود.

این قانون مورد حمایت شرکت های فناوری مانند اپل، گوگل و…است. به نظر می رسد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز قصد دارند رویه مشابهی در پیش بگیرند تا تبادل داده های خصوصی کاربران اینترنت در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی بین کشورهای عضو این اتحادیه ساده تر شود.

پیش بینی می شود؛ قانون گذاری در این زمینه تبادل داده های اینترنتی میان آمریکاو کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز سریع تر و گسترده تر شود و برخی اختلاف نظرها در این حوزه نیز برطرف شود. همین اختلاف نظرها باعث شده بود تا دولت آمریکا برای دسترسی به اطلاعات ذخیره شده بر روی سرورهای مایکروسافت در کشور ایرلند در سال های گذشته با دشواری های زیادی مواجه شود.

باید دید اتحادیه از قبال این برنامه ها چه سودی خواهد برد .

با عضویت در کانال تلگرام کالاسودا در جریان آخرین خبرهای حوزه فناوری قرار بگیرید