اخبار

سفیدپوست ها از گوگل شاکی شدند

سفیدپوست ها از گوگل شاکی شدند|کالاسوداکالاسودا_در یک اقدام عجیب و غریب و جالب توجه، یک مرد سفید پوست از شرکت گوگل به سبب تبعیض های متعدد این شرکت علیه وی شکایت کرد .

تا کنون در رسانه های مختلف خبرهای زیادی را مبنی بر شکایت زنان علیه تبعیض های جنسیتی و سقف شیشه ای خوانده بودیم و یا حتی دیده بودیم که برخی از شرکت ها نسبت به اقلیت های ملی و مذهبی بی احترامی می کنند، اما این موضوع که سفید پوست ها از گوگل شاکی باشند در نوع خود نوبر است .

این شکایت در قالب یک یادداشت از سوی یکی از کارمندان اسبق شرکت گوکل انجام شده است . نویسنده این یادداشت اعتراضی که جیمز دامور نام دارد ، در یک اقدام جنجالی علیه گوگل در ماه آگوست، این شرکت را به علت تبعیض قائل شدن بر ضد مردان سفیدپوست محافظه کار مورد پیگرد قضایی قرار داده است. شکایت دامور تقدیم دادگاهی در سانتاکلارای کالیفرنیا شده و وی از دیگر همفکران خود نیز خواسته تا علیه گوگل شکایت کنند.

این مهندس اخراج شده ، در یک نامه هماهنگ و موازی که به طور گسترده در گوگل پخش کرده بود از دیگر کارمندان گوگل دعوت کرده با وی همراه شده و یا گوگل را ترک کنند ، یا دست به شکایت بزنند.

جالب است که بعد از همه این جنجال ها این مهندس گوگل توقع داشته در شرکت باقی بماند، چرا که بعد از اخراج نیز ، با آتشی تند تر در رسانه ها به نقد گوگل پرداخته است .

اما سوال اینجا است که آیا واقعا شرکت گوگل علیه مردان سفید پوست فعالیت می کند و آیا واقعا جیمز دامور بدون هیچ دلیل موجهی اخراج شده است ؟ باید دید نظر قاضی های کالیفرنیایی در این خصوص چیست .

To Top