اعتماد عمومی به تکنولوژی

0
90

اعتماد همیشه یکی از همه ترین ارکان هر رابطه و داد و ستدی است و به نظر می رسد که این رکن مهم امروزه در روابط تجاری مربوط به حوزه ی تکنولوژی در حال از بین رفتن است. در واقع یکی از طرفین، انتظاراتی که از این معامله دارد را برآورده شده نمی بیند و همین امر باعث می شود که حس کند اعتمادی در این رابطه وجود ندارد. در اصل، هیچ تلاشی از جانب هیچ کدام از طرفین برای فریب دادن یک دیگر وجود ندارد، بلکه تنها به این خاطر است که انتظارات آن ها با یکدیگر تطابق ندارد و یا درک متقابلی از یکدیگر ندارند. برای مثال کسی که برای دولت کار می کند، نسبت به اتفاقاتی که در این زمینه رخ می دهد، آگاهی کافی نداشته و همین امر باعث ایجاد بی اعتمادی بین آن ها می شود.

با ما همراه باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از