سامسونگ

اپلیکیشنی برای کمک به بیماران

اپلیکیشن بیمار سرطان

کالاسودا – محققان در پی ایجاد راههای جدید در برقراری ارتباط میان بیماران و پزشکان هستند. اخیرا اپلیکیشنی توسط یک تیم تحقیقاتی برای بیماران سرطانی به انجام رسیده است که در ان نشانگان بیماری و علائم این بیماران را به صورت هفتگی در اختیار پزشک آنها قرار می دهد. این اپلیکیشن که برای بیماران سرطانی با تومورهای پیشرفته طراحی شده است، ابزار STAR ( به معنای پیگیری نشانگان و گزارش( نام دارد، علایم حیاتی و نشانه های بیماری را در قالب دسته بندی های مشخص برای پزشک معالج فرد میفرستد تا اون بتواند در هر ساعت از شبانه روز بر وضعیت حیاتی بیمارش احاطه داشته باشد. تحقیقات نشان داده استفاده از این اپلیکیشن و مراقبتهای روزانه پزشک از او حداقل 5 ماه به زندگی بیماران سرطانی افزوده است.

برو بالا