ایمپلنت مغزی دانشکاه استنفورد مچ بزهکاران را می گیرد

ایمپلنت-مغزی-دانشکاه-استنفورد-مچ-بزهکران-را-می-گیرد

ایمپلنت-مغزی-دانشکاه-استنفورد-مچ-بزهکران-را-می-گیرد1|کالاسوداکالاسودا_پژوهشگران دانشکده عصب شناسی دانشگاه استنفورد موفق شده اند نوعی ایمپلنت هوشمند  طراحی کنند که مچ جنایتکاران و بزهکاران را پیش از ان که یک جرم بزرگ مرتکب شوند می گیرد.

در بسیاری از موارد وقتی جامعه با انواع جرائم بزرگ و کوچک  رو به رو می شود، بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در عرصه جرم شناسی و روانشناسی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که اساسا چرا باید چنین جرمی به وقوع بپیوندد .

شاید یکی از متداول ترین پاسخ ها برای این پرسش این باشد که جرم مذکور ، بر اساس برخی از ناکامی ها و بداقبالی های فرد متخاصم انجام شده است .گرچه جرم شناسی بسیار پیچیده است و ما قصد ورود به این موضوع را نداریم . اما بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که برخی از پژوهشگران حوزه نورولوژی معتقدند جرائمی مثل تجاوز ، اعتیاد ، سرقت و یا حتی قتل با بررسی برخی از نواحی مغز ، قابل پیش بینی و حتی کنترل هستند.

اکنون و بر همین اساس ،پژوهشگران دانشگاه استنفورد ،  ایمپلنتی ساخته اند که با قرار گرفتن  آن در مغز افراد تبهکار می توان از اعمال خلاف آنها جلوگیری کرد .محققان دانشگاه استنفورد یک ایمپلنت مغزی ساخته اند که با کار گذاشتن آن در مغز افراد تبهکار و متجاوز جنسی می توان از اقدامات آنها جلوگیری کرد.

پیشگیری مواردی مثل ؛تزریق هروئین، پرخوری یا خشم زیاد نیز از دیگر مواردی است که می تواند از طریق این ایمپلنت مورد کنترل قرار گیرد. پژوهش ها نشان می دهند ؛ سیگنال های خاصی وجود دارند که از قبل از آنکه فرد کاری انجام دهد حذف می شود و نیاز و تمایل انسان را  برای ابراز رفتار خشمگینانه کنترل می کند.  همچنین به زودی از این دستگاه برای اجتناب از خودکشی استفاده می شود.