اینترنت پرسرعت در اختیار مسافران قطار در کره جنوبی

0
388
اینترنت پرسرعت در اختیار مسافران قطار در کره جنوبی|کالاسودا

اینترنت پرسرعت در اختیار مسافران قطار در کره جنوبی|کالاسوداکالاسودا_در آستانه المپیک زمستانی ، اینترنت پر سرعت در اختیار کاربران دنیای تکنولوژی در کره جنوبی قرار می گیرد. موضوعی که نشان می دهد توجه به بازدید کنندگان و گردشگران خارجی تا چه حد برای دولت کره مهم است .

البته فعلا، این خدمات در ۷۵  کیلومتر از مسیر راه آهن وونجو به گانجونگ که در نهایت به شهر پیونگ چانگ شهر اصلی محل برگزاری رقابت ها می رسد، در دسترس است و قرار است دامنه دسترسی به آن در آینده توسعه  بیشتری پیدا کند .

کره ای ها ید طولایی در استفاده از تکنولوژی در زندگی روزمره خود دارند و این بار به نظر می رسد ، نوبت به استفاده از این تکنولوژی در زیرساخت های دولتی برای میزبانی از المپیک زمستانی رسیده است . رقابت های مذکور ، طی روزهای آتی در شهر پیونگ چانگ آغاز می شود و کره جنوبی برای تسهیل دسترسی مسافران و ورزشکاران به اینترنت، استفاده از خدمات فوق سریع LTE-R  را در خطوط راه آهن این کشور ممکن کرده است.

موضوعی که گرچه ممکن است از دید کاربران عادی چندان مهم نباشد اما نشان دهنده اهمیت این رقابت ها برای آسیایی ها و البته به طور اخص کره جنوبی است . به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دنیای اقتصاد، در صورتی که کره جنوبی از این آزمون موفق و سربلند  بیرون آید ، می توان انتظار داشت حجم سرمایه گذاری های خارجی در این کشور نیز روندی صعودی طی کند .

بنابراین می توان سرمایه گذاری کنونی کره جنوبی در زیرساخت های المپیک را نوعی سرمایه گذ اری بلند مدت دانست.بر اساس این تکنولوژی نوین از این پس مسافران خطوط راه آهن پرسرعت کره جنوبی در مسیر وونجو به گانجونگ در حالی که با سرعت ۲۵۰  کیلومتر در ساعت سفر می کنند، می توانند به اینترنت فوق سریع نسل چهارم هم دسترسی داشته باشند.