اخبار

تروریست ها به حملات بیولوژیک نزدیک شدند

تروریست ها به حملات بیولوژیک نزدیک شدند|کالاسودا

کالاسودا - تروریست ها به حملات بیولوژیک نزدیک شدند|کالاسوداکالاسودا_پژوهش های آکادمی ملی علوم در ایالات متحده نشان می دهد تروریست ها به راحتی قادرند به بسیاری از اطلاعات حیاتی بیولوژیکی و بیوشیمیایی مهم دست یافته و از این طریق حملاتی را بر علیه نوع بشر ترتیب دهند .

این موضوع در شرایطی مطرح می شود که برخی از رسانه ها معتقدند تروریست های افراطی (مثل داعش) در بسیاری از کشورهای مهم و شناخته شده دنیای تکنولوژی پایگاه دارند.

آکادمی های ملی ایالات متحده می گوید در پژوهش های خود به موارد بسیار خطناکی از نفوذ تروریست ها به موارد مهم بیولوژیک برخورده است .

این بررسی ها با هدف بررسی نرخ نفوذپذیری سیستم های آنلاین حوزه بیوشیمی و بیطولوژی انجام شده است. اما نتایج بسیار دور از انتظار و حاوی موارد متعددی از نقص های امنیتی می شد .

اما سوال اینجاست که آیا ساخت سلاح های بیولوژیکی به همان سادگی است که تصور می شود ؟ پاسخ هم بله است و هم خیر درواقع پاسخ خیر است اگر روریست ها صرفا موفق به ربودن اطلاعات شوند و دانش چندانی در حوزه موارد بیوشیمیایی و سلاح های کشتار جمعی نداشته باشند.

اما پاسخ منفی خواهد بود اگر ساخت سلاح های بیولوژیکی همراه با  دستورالعمل ها در قالب طرح های پژوهشی دانلود شود . آکادمی ملی علوم، مهندسی و پزشکی ایالات متحده گفته است که تحقیقات بیولوژیکی ویروس ها، باکتری ها و سایر بیماری های پاتوژن به راحتی توسط افرادی یا ایالت هایی که ممکن است بخواهند از آنها سلاح هایی تولید کنند، هم خواهد شد .

گزارش آکادمی ملی نشان داد که حتی نشریات علمی معتبر نیز می توانند به عنوان راهکارهایی برای ارائه مسیر ساخت سلاح های بیولوژیک عمل کنند.

شاید در نگاه اول حملات بیولوژیکی قابل کنترل به نظر برسند . اما موضوع این جاست که چنین حملاتی می تواند حتی نسبت به یک شخص یا گروه مشخص ترتیب داده شود .

برای مثال در سال ۲۰۰۱ محموله ای پستی شامل ویروس هایی مرگبار به یک آکادمی متشکل از پژوهشگران،دانشمندان و منخصصان حوزه های مختلف ارسال و بالغ بر ۲۰ نفر نیز آلوده شدند.

اگرچه در ایالات متحده محدودیت هایی در خصوص  پژوهش های مربوط به ۱۵ پاتوژن و سم مختلف وجود دارد . اما به نظر می رسد نرخ این محدودیت های دسترسی چندان کافی نیست .

ما در دنیایی زندگی می کنیم که حتی می توان از طریق ارسال یک بسته پستی آلوده هزاران نفر  را آلوده کرد بنابراین دسترسی تروریست ها به اطلاعات تخصصی دانشمندان حوزه بیوشیمی حقیقتا نگران کننده است .

مطالب مرتبط

برو بالا