توسعه لجستیک دریایی انعطاف پذیر از نگاه آنکتاد

آنکتاد {کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل} با هدف کمک به ایجاد انعطاف پذیری زنجیره تامین و لجستیک دریایی وحمایت از کشورها برای مقابله و سازگاری با اختلالات فراتر از همه گیری، ابزارهای جدیدی راه اندازی می‌کند.

به گزارش کالاسودا و به نقل از آنکتاد، اختلالات مکرر در زنجیره تامین، آسیب پذیری عملیات حمل و نقل و لجستیک را در میان قابلیت‌ها و منابع نابرابر بین کشورها آشکار کرده است.

از سوی دیگر حوادث شدید آب و هوایی مکرر، همه گیری کووید 19، جنگ در اوکراین و سایر بحران‌ها، بزرگ بودن چالش و پیاندهای آن برای زنجیره تامین جهانی و توسعه پایدار را نشان می‌دهد.

چالش‌های مذکور نیاز به افزایش تاب آوری به ویژه در اقتصادهای آسیب پذیر را یادآور می‌شود.

شامیکا سیریمان، مدیر فناوری و لجستیک آنکتاد در این باره گفت:” با تبدیل شدن اختلالات به جریان عادی، تاب آوری و مدیریت ریسک به عنوان مانتراهای جدید برای حمل و نقل، لجستیک، تجارت و زنجیره تامین ظاهر می‌شود.”

به همین منظور آنکتاد برای کمک به کشورها وب سایت جدیدی {لینک} شامل کتاب راهنمای «ایجاد ظرفیت برای مدیریت ریسک و افزایش انعطاف پذیری» راه اندازی کرده است.

به گفته سیریمان، بسته وب برای ذینفعان در شناسایی ریسک، ارزیابی، ابزارها و رویکردهای مدیریت، مطالعات موردی، شیوه‌های خوب و فرآیند گام‌به‌گام ایجاد انعطاف‌پذیری برای بنادر و بازیگران زنجیره تأمین دریایی، کمک کننده است.

حفاظت از یکپارچگی زنجیره تامین دریایی در توسعه پایدار ضرورت دارد، زیرا کشورهای در حال توسعه به بازیگران اصلی حمل و نقل و تجارت دریایی تبدیل شده‌اند.

اطمینان از یکپارچگی و عملکرد مؤثر حمل و نقل دریایی برای همه اقتصادها، به ویژه کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته، حیاتی است.

این اقتصادهای آسیب پذیر برای امرار معاش و دسترسی به بازار جهانی به شدت به شبکه های حمل و نقل دریایی وابسته هستند.

علاوه بر این، هزینه‌های گزاف حمل و نقل نامتناسب و اتصال کم حمل و نقل، که تجارت آنها را غیررقابتی، بی ثبات، غیرقابل پیش بینی و پرهزینه کرده، بر دوش آنها سنگینی می‌کند.

عضویت
مطلع شدن از
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش همه دیدگاه ها