توهین علنی یکی از موسسان فیسبوک به این شبکه اجتماعی

توهین علنی یکی از موسسان فیسبوک به این شبکه اجتماعی|کالاسودا

توهین علنی یکی از موسسان فیسبوک به این شبکه اجتماعی|کالاسوداکالاسودا_ چامات پالیهاپیتیا از  اعضای هیئت موسس فیسبوک، در یک اظهار نظر غیررسمی گفت ؛ برای من جای پرسش است که چگونه والدین اجازه می دهند فرزندانشان از چنین شبکه اجتماعی کثیفی استفاده کنند.

چامات پالیهاپیتیا معاون اول سابق بخش رشد کاربران فیس بوک  است. وی که در نشستی عمومی در دانشگاه استنفورد شرکت کرده بود از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ برای فیس بوک کار کرده است.

او فیس بوک را کثافتی دانست که اجازه استفاده بچه هایش از آن را نمی دهد. او در توضیح بیشتر گفت: شما متوجه نمی شوید. اما رفتارهایتان از طریق شبکه های اجتماعی برنامه ریزی می شود و تصمیمات خود را به طور ناخودآگاه به گونه ای می گیرید که بدین شیوه به شما القا می شود.

درست یک سال  پیش شین پارکر یکی از موسسان فیس بوک از نقش خود در راه اندازی این شبکه اجتماعی احساس تاسف کرده بود و حالا یکی دیگر از این افراد فیس بوک را عامل تخریب کارکردهای جوامع دانسته است.

درواقع پارکر تصریح کرده بود که اگر از پیامدهای کاری که داشت انجام می داد، اطلاع داشت به تاسیس فیس بوک کمک نمی کرد ولی حالا با عضویت دو میلیارد نفر در فیس بوک روابط افراد با اجتماع و با یکدیگر دستخوش تغییر شده است. وی با ادای جمله‌ای تکان دهنده گفته بود خدا می داند فیس بوک چه بر سر ذهن فرزندانمان می آورد.

اکنون چامات پالیهاپیتیا نیز تاکید کرد: ما ابزاری خلق کرده ایم که تار و پود جامعه را از هم گسیخته و باعث شده افراد به طور دائم از طریق آن به دنبال ارضای حس دیده شدن و جلب رضایت و خشنودی از این طریق باشند. این وضعیت جامعه را نابود می کند. چون دیگر خبری از همکاری و گفتمان مدنی نیست و در عوض شاهد انتشار اطلاعات غلط و بی اعتمادی هستیم.

جالب است که وی این مشکل را جهانی و نه فقط خاص آمریکا دانسته و ادامه داد: من بی نهایت به علت کمک به ایجاد فیس بوک احساس گناه می کنم. من فکر می کنم همه ما در آن زمان و در پس ذهن خود می دانستیم که با این کار ممکن است چیز بدی رخ دهد، ولی فکر می کنم چیزی که برای خودمان تعریف کرده بودیم شبیه چیزی که در عمل رخ داده، نبود.

از سوی دیگر ؛ مدیر سابق فیس بوک همچنین گفت: ما الان در وضعیت واقعا بدی هستیم. بنیاد اساسی رفتارها و تعامل مردم با یکدیگر در حال از بین رفتن است و من راه حل خوبی برای این مشکل سراغ ندارم. راه حل من این است که دیگر از این ابزار استفاده نکنیم. من سالهاست از آنها استفاده نمی کنم، چون نمی خواهم  توسط دیگر افراد برنامه ریزی شوم.