خرید استارباکس با بیتکوین؟

خرید استارباکس با بیتکوین؟|کالاسودا

خرید استارباکس با بیتکوین؟|کالاسوداکالاسودا – مدیر استارباکس بیان کرده است که شاید مشتریان در آینده ای نزدیک بتوانند محصولات این برند را با پول مجازی بیتکوین بخرند.

هوآرد شولز رئیس این شرکت در این فکر که امکانی فراهم کند که خریداران محصولات این شرکت بتوانند از طریق پول دیجیتالی هزینه ها را بپردازند، چرا که معتقد است که بیتکوین روز به روز محبوبیت و رشد بیشتری در اقتصاد خواهد داشت.

 او در این باره میگوید: من در واقع به این اعتقاد ندارم که بیتکوین به واحد پول رایج یا آینده تبدیل خواهد شد، بلکه دلیل من برای انجام این کار این است که ما در مورد تکنولوژی جدیدی صحبت میکنیم که میتواند زنجیره تقاضا را دگرگون کند و این احتمال از هم اکنون شروع شده است و تا آینده ادامه دارد.

مدیر استارباکس درهای تجارت خود را بر روی این واحد پول مجازی باز خواهد کرد. اعتماد برندی همانند استارباکس به این ارز مجازی نشان دهنده این است که این برند آن را قانونی دانسته و رشد این جریان اعتماد دارد.

اکنون بیتکوین مهمترین واحد پول مجازی در سراسر دنیاست و هر واحد آن در ماه ژانویه 10 هزار دلار ارزش داشت که نشان از قدرت رشد این پول دیجیتال در جوامع است.