خودروی بدون راننده وایمو تصادف کرد

کالاسودا – طبق گزارشها خودروی بدون راننده وایمو در ایالت آریزونا تصادف کرد. مینی ون خودران وایمو روز گذشته در اریزونا تصادف کرد، هر چند که گزارشهای اولیه نشان میدهد که این خودروی خودران مقصر این اتفاق نبوده است.

وایمو یکی از شرکتهایی است که در حال آزمایش خودروهای خودران خود در تعدادی از ایالتهای امریکا همانند آریزوناست. این شرکت تلاش زیادی برای متقاعد کردن شهردار این استان برای سرمایه گذاری و کمک به این مسئله بدون قوانین دست و پاگیر کرد.

این تصادف خاص در منطقه چاندلر اتفاق افتاده است و خودرو نیز آسیب دیده است. به گزارش پلیس محلی، خودروی وایمو با ماشین دیگری از جهت خلاف می امده، برخورد کرده و خودروی دیگر دچار انحراف شده است.

میزان آسیب در برخورد در این مرحله مشخص نیست. مینی ون وایمو در آن ساعت در حالت رانندگی خودران بوده است ، هر چند که فردی نیز پشت رل حضور داشته است. این شخص نیز آسیبهای جزئی دیده است.

اواخر سال ۲۰۱۷ تصویب شد که هر گونه وسیله نقلیه خودران که در جاده های عمومی مورد تست قرار میگیرد، نیازمند این است که فردی به صورت فیزیکی در پشت رل حضور داشته باشد. انها در جاده های عمومی این خودرو را تست میکنند تا وضعیت ان را حین تصادفهای بالقوه یا شرایطی که سیستمها قادر به مقابله با آن نیستند را بسنجند.