دانشجویان استانفورد مغلوب هوش مصنوعی شدند

0
300
دانشجویان استنفورد مغلوب هوش مصنوعی شدند|کالاسودا

دانشجویان استنفورد مغلوب هوش مصنوعی شدند|کالاسوداکالاسودا_تعدادی از دانشجویان دانشگاه استفورد در رقابت با ماشین های هوش مصنوعی مایکروسافت و علی بابا مغلوب شدند. این نخستین باری نیست که بین انسان و هوش مصنوعی رقابت برگزار می شود ، اما نتایج این رقابت در نوع خود جالب توجه است .

اما ماجرای این رقابت از جایی آغاز شد که ۲ شرکت علی بابا و مایکروسافت تصمیم گرفتند با کمک ماشین های مبتنی بر هوش مصنوعی به  محک زدن قدرت خود در طراحی بپردازند .

درواقع مدیران ۲ شرکت تصمیم گرفتند، بررسی کنند که آیا هوش مصنوعی می تواند بر انسان مقدم باشد یا خیر . بر همین اساس با هماهنگی مسئولین دانشگاه استنفورد ، تصمیم گرفتند یک رقابت مهیج بین گروهی از دانشجویان و ماشین های خود برگزار کنند.

گرچه شاید حتی مدیران علی بابا و مایکروسافت فکرش را هم نمی کردند، اما در نهایت ، ماشین های مبتنی بر هوش مصنوعی موفق شدند امتیازی بالاتر از انسان ها کسب کنند. در حالی که بیشترین نمره کسب شده توسط یک انسان در این رقابت ۸۲.۳۰۴ بود، ماشین هوش مصنوعی علی بابا نمره ۸۲.۴۴ را به دست آورد. نمره کسب شده توسط سیستم هوش مصنوعی مایکروسافت هم ۸۲.۶۵۰ بوده است.

اما شاید برایتان سوال باشد این مسابقه چگونه برگزار شد . درواقع این مسابقه  متشکل از صدهزار سوال بود و یکی از دقیق ترین آزمون های تعیین سطح قرائت در دنیا محسوب می شد . نگاهی به نتایج این مسابقه نشان می دهد روبات های مبتنی بر هوش مصنوعی نسبت به انسان ها ، کتابخوان تر هستند . به عبارت دیگر قدرت قرائت بالاتر هوش مصنوعی نسبت به انسان می تواند  یک گزینه فرعی جالب توجه برای طراحی روبات ها باشد .