اخبار

سیستم هوشمند تشخیص درد به بازار آمد

سیستم هوشمند تشخیص درد به بازار آمد|کالاسودا

کالاسودا - سیستم هوشمند تشخیص درد به بازار آمد|کالاسودا

کالاسودا_پژوهشگران موفق شدند یک سیستم تشخیصی هوشمند را به بازار معرفی کنند.سیستمی که می تواند میزان درد را تعیین کرده و طبقه بندی کند.

دردر داشتن یکی از بدترین احساسات دنیا محسوب می شود. درواقع حتی تصور این که درد داری می تواند آنقدر ناخوشایند باشد که حتی فراتر از حس واقعی درد آزار دهنده به نظر برسد.

اما اگر قادر نباشیم شدت درد خود را به دیگران ابراز کنیم تکلیف چه خواهد بود ؟

برای مثال افرادی که قدرت تکلم بالایی ندارند یا در سخن گفتن ناتوان هستند، قادر نخواهند بود شدت درد خود را اعلام کنند . اکنون پژوهشگران موفق شده اند نوعی سیستم تشخیص درد دقیق را طراحی کنند .

این فناوری جدید DeepFaceLIFT نام دارد .این سیستم تشخیص  درد با بررسی الگوریتم های چهره فرد تشخیص می دهد وی در چه وضعیتی قرار دارد و آیا درد می کشد یا خیر.

نکته مهم و ارزشمند در مورد این فناوری تفاو این الگوریتم با تکنیک های پیشین است . درواقع این سیستم از الگوریتمهای قبلی دقیق تر است . شاید بخشی از این دقت به فاکتورهای متعددی مثل  سن، جنسیت و ساختار پوست مرتبط باشد.

این فناوری جدید کاربردهای زیادی دارد و پزشکان می توانند با استفاده از آن پی به میزان دقیق دردی ببرند که بیماران احساس می کنند.

درواقع این برنامه کوچکترین تغییراتی که در حالات چهره فرد ایجاد می شود، و همین واسطه سطحی از درد را نشان می دهد. این سیستم رایانه ای به شکلی طراحی شده که جزئی ترین تغییرات در حالات چهره را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در نهایت میزان درد مرتبط با این تغییرات را اندازه گیری می کند. نکته مهم این است که ضریب دقت این فناوری بسیار بالاست.

تا حدی که تشخیص این فناوری به هیچ عنوان از عهده افراد عادی برنمی آید.

دقت بالایی که این فناوری  در تشخیص درد دارد،باعث می شود تشخیص پزشکان نیز با قدرت بیشتری انجام شود .درواقع پزشک سریع تر تشخیص می دهد که آیا بیمار در حال تمارض است یا حقیقتا از دردی که می کشد، رنج می برد.در نهایت این فناوری تجویز دارو را نیز ساده تر می کند.

مطالب مرتبط

برو بالا