اخبار

فیسبوک در دفاع از خود بیانیه داد

فیسبوک در دفاع از خود بیانیه داد|کالاسودا

کالاسودا - فیسبوک در دفاع از خود بیانیه داد|کالاسوداکالاسودا_ چند روز پیش بود که در خبرها نوشتیم و خواندیم که گوگل و فیسبزوک به ترویج خشونت های نژادی و قومیتی دامن می زنند . اکنون به نظر می رسد فیسبوک برای زدودن اتهامات از خود حداکثر تلاش خود را به کار می بندد.

شرکت های شناخته شده دنیای فناوری مثل فیسبوک و گوگل، همواره در مظن اتهامات مختلف قرار دارند. اتهاماتی که گاهی از مسیرهایی خطرناک می گذرند .

در این میان یکی از جدی ترین اتهاماتی که اخیرا به این  دو شرکت بزرگ و تاثیر گذار جهان وارد شده ، اتهام ترویج نژادپرستی و حمایت از افراطی گرایی است . اما این اتهام از جایی سرچشمه گرفت که مشخص شد ، تبلیغ کنندگان هر سال بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار به این غول های فناوری هزینه تبلیغ ارائه می کنند. اما در این بین بسیاری از تبلیغات بدون فیلترینگ و تنها بر پایه نرخ پرداخت شده منتشر می شوند.

ProPublica  در پی یک افشاگری ،پنجشنبه گذشته کشف کرد ابزار تبلیغاتی فیسبوک می تواند نژاد پرستی و نازیسم را با استفاده از اطلاعاتی که کاربران خود ارائه می دهد ، اشاعه داده و ترویج کند.

از سوی دیگر برخی بررسی ها نشان دادند، موتور جستجوی گوگل نه تنها به کاربران اجازه می دهد آگهی های تبلیغاتی را در کنار نتایج جستجو برای لفاظی های خضونت بار قرار دهند بلکه به طور خودکار منتشر می کند .

این مسئله تا جایی جنجالی شد که حتی برخی از کاربران توئیتر نیز با هشتگ های ضدنژادپرستی و بالعکس (ترویج نژادپرستی ) به افزایش توجه به این دو غول فناوری دامن زدند.

اما آیا این اتهامات حقیقت دارند و فیس بوک و گوگل از عمد و برمبنای مقاصدی خاص به انتشار اطلاعات ضد نژادی می پردازند ؟ شریل ساندبرگ از مدیران ارشد  فیس بوک روز گذشته ضمن پیامی در دفاع از فیسبوک برامد و تاکید کرد. اتفاق پیش آمده موجب ناراحتی و تاسف کلیه کارکنان فیسبوک است .

علت این نقص نه تنها عمدی نیست ، بلکه به برخی ضعف ها و گره های نرم افزاری در برنامه ریزی مرتبط است . ساندبرگ ادامه داد ؛ ما هرگز این قابلیت مخرب را پیش بینی نکرده بودیم .

درواقع هرگز تصور نمی کردیم یک برنامه ساده تبلیغاتی می تواند کارکردی ضد نژادی داشته باشد . ما به همه ادیان  و نژادها احترام می گذاریم و از دیدن این که مبلغان ما برای حمایت از هیتلر و نازیسم از افزونه هایمان استفاده کند متاسف شده ایم .

از این پس ما تلاش خواهیم کرد  سیستم های امنیتی قدرتمند تری را برای فیلتر متواهای فیسبوکی به کار ببندیم .

خشم و تلاش مدیر اجرایی فیسبوک نشان می دهد این شرکت چندان رضایتی از شرایط موجود ند ارند و شاید حتی به ظاهر هم که شده در تلاشند دل مخاطبان خود از اقلیت های نژادی،مذهبی و فرهنگی را به دست آورند .

مطالب مرتبط

برو بالا