مالیات الکترونیکی در راه اجرایی شدن

0
0

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می کوشد تا طرح مالیات الکترونیک را اجرایی کند.

به گزارش خبرنگار کالا سودا، در ادامه الکترونیکی شدن طرح های مهم اقتصادی در کشور حالا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تلاش است تا بتواند طرح مالیات الکترونیک را اجرایی کند.

بنابراین گزارش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تحقق دولت الکترونیک، اعلام کرده که در حال پیگیری طرح مالیات الکترونیک هستیم زیرا موضوع مهم و جزو دغدغه‌های اصلی کشور است.

مالیات الکترونیک یکی از اولویت های پژوهشی سازمان امور امور مالیاتی است و در راستای استقرار دولت الکترونیک و ایجاد نظام یکپارچه مالیاتی متوسل به استفاده از ابزار آلات و فن آوری الکترو نیکی به منظور نیل به اهداف شده است.

در این راستا و در ارتباط با این موضوع بار مالی فراوانی را سازمان امور مالیاتی کشور متحمل شده و از طرفی دغدغه کشور هایی که از شبکه های اینترنت و آنلاین استفاده می کنند پذیرش این نوع سیستم توسط کاربران است.

این سازمان برای بهره گیری بهتر از اطلاعات مودیان مالیاتی در پی بر طرف کردن مشکلات و تقویت سامانه های مرتبط با آن است و در اجرای طرح جامع مالیاتی سامانه الکترونیکی مودیان با عنوان اظهارنامه الکترو نیکی ، ثبت نام الکترو نیکی کد اقتصادی ، پرداخت الکترو نیکی مالیات صورت معاملات فصلی الکترونیکی ،فهرست مالیات حقوق الکترونیکی ،خلاصه پرونده الکترو نیکی و ثبت نام صندوق و نرم افزار فروش در راستای مالیات الکترونیکی است.

یک نکته جالب در این زمینه این است که یک تحقیق دانشگاهی در ایران اعلام کرده که بین سرعت و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک و بین خدمات حمایتی مشتریان و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی قوی وجود دارد. همچنین طبق همین پژوهش مشخص شده که بین ادراک از سهولت و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی قوی وجود دارد و همچنین بین امنیت و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی متوسطی وجود دارد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از