اخبار

موشک شبکه اینترنت فضایی فردا پرتاب میشود

کالاسودا- کالاسودا – شرکت اسپیس ایکس فردا دو ماهواره از شبکه اینترنت فضایی خود را به صورت آزمایشی به فضا می فرستد.

موشک ایلان ماسک بر روی پهنای باند ماهواره ای کار میکند و اکنون که فالکون هوی با موفقیت پرتاب شده است، شرکت اسپیس ایکس را بیش از پیش مصمم به انجام این کار کرده است. این موشک که فالکون ۹ نام دارد، به زودی دو نمونه اولیه از ماهواره ای خود را برای ارسال اینترنت از فضا به مدار میفرستد.

این پرتاب صبح روز یکشنبه به وقت کالیفرنیا انجام  می گیرد و طی آن موشک چند بار مصرف SpaceX ماموریت دارد تا علاوه بر دو ماهواره این شرکت، یک ماهواره سنجش از راه دور اسپانیایی با نام Paz را نیز روانه جو زمین کند.

اما پس از پرتاب موفق این موشک، چالشهای زیاد دیگری نیز پیش روی اشرکت اسپیس ایکس قرار دارد. از جمله مدیریت و هماهنگ کردن آن با ۱۲ هزار ماهواره دیگر در حال گردش به دور زمین و نصب آنتن های بر روی زمین.

چالش بعدی اسپیس اکس دریافت مجوزهای لازم از دولت های مختلف دنیا برای نصب این آنتن ها و در اختیار گرفتن محدوده هایی از فرکانس جهت ارسال امواج از ماهواره هایش است. تا امروز قوانین کشور آمریکا از برنامه های این شرکت فضایی خصوصی استقبال و حمایت کرده اند، اما باید دید واکنش دیگر دولت ها چگونه خواهد بود.

مطالب مرتبط

برو بالا