هنجارهای اجتماعی به کمک هوش مصنوعی مدلسازی می شود

هنجارهای اجتماعی به کمک هوش مصنوعی مدلسازی می شود

هوش مصنوعی به محققان کمک خواهد کرد تا تاثیر هنجارهای اجتماعی را مدلسازی کنند.

انسان ها چگونه  یاد می گیرند که با یکدیگر مشارکت و همکاری داشته باشند؟ این یک سوال جالب است، سوالی که انسان شناسان رفتاری سالهای سال در مورد آن به مطالعه پرداخته اند. هنجارهای اجتماعی – یعنی تصورات مشترک یا قوانین غیررسمی نظیر آداب غذا خوردن و حس مد – می تواند بخشی از این رفتارها باشد و سنجش دقیق تاثیر آن بر شکل گیری جامعه و تاثیرگذاری آن بر عوامل دیگر نقش داشته باشد. اینجاست که هوش مصنوعی واد می شود.

یادگیری تقویتی در سیستم هوش مصنوعی

دانشمندان در مقاله ای که به تازگی به چاپ رسیده است (در مورد درک تاثیر انتخاب همکار روی هنجارهای جامعه و شرکت با یادگیری تقویتی چند عاملی) یک سیستم هوش مصنوعی را توصیف کردند که از یادگیری تقویتی برای درک چگونگی تعاملات اجتماع در دستاورد کلی جامعه استفاده کند. یادگیری تقویتی تکنیکی است که از پاداش ها برای تحریک عوامل در جهت هدف استفاده می کند.

نویسندگان در ابتدای این مقاله نوشته اند: «ما ابتدا به ظهور هنجارها و سپس به ظهور همکاری ها از حضور هنجارها پرداخته ایم. هنجارها نشان داده اند که تاثر زیادی روی نتایج تجمیعی و پیشرفت در جامعه دارند، اما این موضوع به این صورت استدلال شده است که رفتارهای هنجاری ناشی از تعاملات اجتماعی است و مشخص نیست که کدام رفتار ممکن است با توجه به پیکربندی اجتماعی می تواند شکل گیرد. اما هوش مصنوعی در مدلسازی این رفتار می تواند موثر باشد.هوش مصنوعی به محققان کمک خواهد کرد تا تاثیر هنجارهای اجتماعی را مدلسازی کنند.

بررسی تحقیق از طریق دو بازی

محققان دو مسئله اجتماعی را به عنوان بازی مطرح کردند: یک بازی مبتنی بر همکاری که در معرض تنش های بین اهداف فردی و اهداف گروهی قرار می گیرد و یک بازی مبتنی بر هماهنگی که میزان انطباق را مورد بررسی قرار می دهد. گروهی 50 نفره در این خصوص مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج این تحقیق با کمک هوش مصنوعی نشان داد که تاثیرگذاری یا تنظیم رفتارهای اجتماعی از طریق شبیه سازی یا نظارت بر اینکه کدام عامل می تواند در انتخاب همکار دخیل باشد، دشوار است. اما عامل کلیدی و اجتناب ناپذیر در ثبات همکاری است و رفتار همکاران را نیز می توان با تقویت نگرش اجتماعی تقویت کرد.

آنها معتقدند که این یافته ها می تواند به عنوان مبنایی برای طراحی سیستم عای خودمختار آینده مورد استفاده قرار گیرد و شاید دیدگاه هایی نیز در مورد همکاری در اجتماع شکل گیرد که با کمک هوش مصنوعی بررسی آنها ممکن شود.

با ما در صفحه اینستاگرام و تلگرام کالاسودا به روز باشید

عضویت
مطلع شدن از
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش همه دیدگاه ها