اخبار

هکرها به وزارت دفاع سوئیس حمله کردند

هکرها به وزارت دفاع سوئیس حمله کردند|کالاسودا

کالاسودا- هکرها به وزارت دفاع سوئیس حمله کردند|کالاسودا

کالاسودا_هکرها این بار با هدف قرار دادن وزارت دفاع سوئیس توجه مخاطبان دنیای مجازی را به خود جلب کردند .

به نظر می رسد نام این تابستان با حملات هکرها پیوند خورده است . حملاتی که به شکل پیاپی از روزهای نخستین سال آغاز شد و تا کنون نیز ادامه یافته است .

اما وقتی صحبت از حمله به یک نهاد مهم می شود، وضعیت تفاوت هایی آشکار با حملاتی دارد گه یک سازمان یا نهاد عادی یا شرکتی ساده را در بر میگیرد .

با این وجود، این نخستین باری نیست که سیستم های نرم افزاری کامپیوتری  دولتی در سوئیس هدف حملات سایبری قرار می گیرند. از سال ۲۰۱۱ تا به امروز حملات سایبری متعددی بر علیه نهادهای دولتی فدرال در این کشور اتفاق افتاده است. در اکتبر سال ۲۰۰۹ هم هکرها با استفاده از یک بدافزار به وزارت خارجه سوئیس حمله کردند و به اطلاعات حساس ذخیره شده بر روی رایانه ها دسترسی یافتند. در مارس سال ۲۰۱۷ هم هکرها به شبکه های رایانه ای راه آهن دولتی و حزب مردم سوئیس حمله کردند.

واکنش مطبوعات نسبت به این ماجرا نیز در خور اهمیت بسزایی است . برخی از رسانه های حزب دموکرات سوئیس که تا حدی جزو منتقدان دولت نیز به شمار می روند ، دولت روسیه را مظنون اصلی حملات رایانه ای معرفی می کنند.

دولت روسیه در برابر این اتهامات واکنش خاصی نشان نداده و سفارت روسیه در برن هنوز در این زمینه موضع گیری نکرده است.

این در حالی اس که در سوی دیگر ماجرا یکی از مقامات سوئیسی ، یعنی ؛ الکس کوپرشت رئیس کمیته بازرگانی پارلمان سوئیس هم منشا حملات سایبر  را یک سرویس اطلاعاتی خارجی توصیف کرده است.

بنابراین بیانیه وزارت دفاع سوئیس در خصوص این حملات حائز اهمیت بسزایی است . این نهاد ضمن انتشار بیانیه ، تایید کرده که وزارتخانه مذکور و شرکت دفاعی دولتی RUAG در ماه ژانویه هدف حملات هکری قرار گرفته اند . حملاتی که هدفشان همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد .

پارملین وزیر دفاع سوئیس تایید کرده که حملات یادشده توطئه ای بر علیه صنایع این کشور بوده اند.حملات هکری اخیر سوئیس در جریان برگزاری نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس انجام شده است .

نکته مهم این است که موضوع حملات طی روزهای بعدی نیز چندان علنی نشده و به شکل نامحسوس تحت بررسی قرار گرفته بود . بر همین اساس است که مقامات دولت معتقدند ؛ این حمله منجر به آسیب دیدن شبکه رایانه ای وزارت دفاع نشده است.

مطالب مرتبط

برو بالا