پاسخ جنجالی سخنگوی فیسبوک به اظهارات پالیهاپیتیا ؛ نبودی پس نظری نده !

پاسخ جنجالی سخنگوی فیسبوک به اظهارات پالیهاپیتیا ؛ نبودی پس نظری نده !|کالاسودا

پاسخ جنجالی سخنگوی فیسبوک به اظهارات پالیهاپیتیا ؛ نبودی پس نظری نده !|کالاسوداکالاسودا_ساعاتی پس از آن که چامات پالیهاپیتیا در خصوص فیسبوک اظهار نظرهای تندی ارائه کرد ، سخنگوی فیسبوک بیانیه ای صادر کرد و پاسخی محترمانه اما کوبنده به وی داد.

ساعاتی پیش در خبرهای کالاسودا گفتیم که یکی از مدیران اسبق فیسبوک به این شرکت توهین کرده و حتی از واژه “کثیف ” برای توصیف شرایط فیسبوک استفاده کرده است . اکنون به دنبال انتقادهای بی سابقه وی از عملکرد این شبکه اجتماعی در جهت تخریب جوامع، فیسبوک در اقدامی بی سابقه و به سرعت پاسخ وی را داد.

مدیرعامل فیس بوک ؛ مارک زاکربرگ در ماه نوامبر گفته بود:

“حفاظت از جامعه آمریکا در مقایسه با به حداکثر رساندن سودمان اهمیت بیشتری دارد. فیسبوک متعهد به اختصاص منابع بیشتری برای مقابله با گسترش اخبار جعلی و سوءاستفاده از این شبکه اجتماعی است.”

جالب است که گرچه  پاسخ سخنگوی فیسبوک به اظهارات تند معاون اسبق این شرکت،  نامحترمانه نیست اما کاملا کوبنده است . سخنگوی فیس بوک در این مورد گفته است:

” چامات پالیهاپیتیا معاون اول سابق فیس بوک در زمینه رشد تعداد کاربران بیش از شش سال است که در فیسبوک حضور ندارد. زمانی که وی در فیسبوک بود تمرکز ما متوجه ایجاد تجارب جدید در این شبکه اجتماعی و رشد فیسبوک در سراسر جهان بود.فیسبوک از آن زمان تا به حال به شرکت بسیار متفاوتی مبدل شده و ما همزمان با رشد خود دریافته ایم که مسئولیت های ما نیز باید همزمان رشد کنند.”

در بخشی دیگر از سخنانش ؛ سخنگوی فیس بوک از انجام تحقیقات و همکاری با متخصصان و اساتید دانشگاه در این زمینه خبر داده و می گوید ؛

“برای بررسی تاثیرات اجتماعی فیس بوک تحقیقات عمیق و گسترده ای صورت گرفته و این شرکت مدعی است که از نتیجه این تحقیقات در فرایند توسعه محصولات فیس بوک استفاده شده است. ما مایل به کاهش میزان سود خود هستیم تا مطمئن شویم سرمایه گذاری های درستی صورت گرفته است.”