اخبار

پرواز تلسکوپ ها بر آُسمان کنیا

کالاسودا-

کالاسودا-پروژه تلسکوپ مسافر «travellingtelescope»، یکی از جدیدترین برنامه های علمی پژوهشی بین المللی ویژه کودکان  است. این برنامه برای افزایش سطح اطلاعات کودکان سراسر جهان نسبت به فضا طراحی شده است. پیش از این نیز طرح های بی شماری برای افزایش سطح آگاهی کودکان و نوجوانان در مورد آسمان و زمین طراحی شده است. اما شاید سوال شما این باشد که چرا پروژه تلسکوپ مسافر تا این حد مورد توجه قرار گرفته است .

پاسخ ساده است؛ این پروژه کودکان کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را هدف قرار داده است. کودکانی که هوشبهر بالایی دارند اما به سبب محدودیت های دسترسی به فناوری و تکنولوژی روز از بارور کردن استعداد های خود  ناتوانند. این پروژه که به همت دو پژوهشگر بومی طراحی شده بر محور تکنولوژی واقعیت مجازی طراحی شده است و قرار است پس از کنیا در سراسر آفریقا اجرا شود .

مطالب مرتبط

برو بالا