پهنه های علم و فناوری در ایران ایجاد می شود

0
83

هر شهر در ایران می تواند بخشی از وسعت خود را در اختیار فعالان ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهد و پهنه فناوری اطلاعات ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار کالاسودا، فعالان صنعتی در ایران در هر شهر یا استانی گرد هم و در نقطه ای مشخص فعالیت می کنند که شهرک صنعتی نام دارد. حالا هم قرار است که فعالان ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران به همین نحو عمل کنند و در پهنه های فناوری اطلاعات به فعالیت بپردازند.

در این رابطه، اعلام شده که تمامی استان‌های ایران در ابتدا پهنه‌های علم و فناوری‌ را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توسعه می‌دهند. این استان ها پس از اینکه پهنه‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توسعه دادند، برای اینکه آن پهنه به صورت رسمی از سوی مرجع اصلی یعنی کمیسیون دائمی شورای عالی عتف به عنوان پهنه شناسایی و تایید شود، باید مورد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به کمیسیون ارجاع دهند.

اگر کمیسیون دائمی شورای عالی عتف آن منطقه را به عنوان پهنه فناوری اطلاعات شناسایی کرد، به شورای شهرسازی کشور اعلام می‌شود که امکانات موجود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اختیار آن پهنه قرار دهند.

در ادامه ارائه تسهیلات به پهنه های فناوری اطلاعات شورای عالی عتف هم اگر بتواند بودجه‌ای از سازمان برنامه بگیرد، به پهنه‌ها تزریق خواهد کرد. دبیرخانه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف بودجه‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای طرح‌های توجیهی، فنی و اقتصادی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در پهنه‌ها اختصاص می‌دهد.

مجموعه پهنه‌های علم و فناوری در کشور هر کدام می‌توانند یک نود از شبکه علم و فناوری در کشور باشند. این پهنه ها در عمل می‌توانند یک کریدور و یک منطقه ویژه علم و فناوری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تشکیل دهند.

پیش از این قرار بود استان‌ها برای دریافت مجوز مناطق ویژه فناوری اطلاعات اقدام می کردندو در مرحله بعد استان‌ها بر اساس مجوز اخذشده باید این مناطق را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توسعه می‌دادند.

عضویت
مطلع شدن از
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش همه دیدگاه ها