13 تابع ضروری اکسل برای ورود داده‌ها

وارد کردن داده‌ها در اکسل، اصل مهمی در استفاده از این نرم افزار است؛ از افزودن تاریخ و زمان گرفته تا جستجوی مقادیر خاص برخی از توابع می‌توانند در ورود داده‌ها به شما کمک کنند.

توابع ضروری اکسل برای ورود داده‌ها

وارد کردن تاریخ و زمان فعلی: TODAY و NOW

به گزارش کالاسودا و به نقل از howtogeek،  تابع TODAY تاریخ جاری و تابع NOW تاریخ و زمان کنونی را نشان می‌دهند.

برای این کار از TODAY() و NOW() بدون هیچ آرگومان یا کاراکتری در پرانتز استفاده کنید.

بخش‌هایی از یک متن: LEFT، RIGHT و MID

با این فرمول می‌توانید پنج کاراکتر اول رشته متنی سلول A1 را بدست آورید: =LEFT(A1,5)

 

با فرمول بعدی، می‌توانید پنج کاراکتر آخر رشته متنی در سلول A1 را بدست آورید: =RIGHT(A1,5)

و با این فرمول می‌توانید پنج کاراکتر را که با نویسه هفتم در سلول A1 شروع می‌شوند به دست آورید:=MID(A1,7,5)

تغییر حروف کوچک: UPPER، LOWER، و PROPER

برای تغییر متن در سلول A1 به حروف بزرگ، از فرمول زیر استفاده کنید: =UPPER(A1)

برای تغییر متن در همان سلول به حروف کوچک، از این فرمول استفاده کنید: =LOWER(A1)

برای تغییر متن و تبدیل حرف اول هر کلمه به حروف بزرگ، از این فرمول استفاده کنید: =PROPER(A1)

گرد کردن اعداد: ROUNDUP و ROUNDDOWN

برای گرد کردن اعداد اعشاری از این توابع استفاده می‌شود.

برای گرد کردن عدد در سلول A1 به دو رقم، از این فرمول استفاده کنید: =ROUNDUP(A1,2)

برای گرد عدد به مقادیر پایین‌تر، از این فرمول استفاده کنید: =ROUNDDOWN(A1,2)

حذف فضاهای غیر ضروری: TRIM

برای حذف فضاهای اضافی در متن در سلول A1، از این فرمول استفاده کنید: =TRIM(A1)

برای حذف فضاهای اضافی در عبارت “فضاهای اضافی” از فرمول زیر استفاده کنید:

=TRIM("   Extra   Spaces   ")

مقایسه یک مقدار و نشان دادن نتیجه‌ی حاصل: IF

تست مقدار سلول A1 که دارای گزینه بله یا خیر است. برای بله عدد یک و عدد دو برای خیر، از این فرمول استفاده می‌کنید:

=IF(A1="Yes",1,2)

در این مثال متوجه می‌شوید که آیا مقدار (A1) بزرگ‌تر از مقدار (B1) است یا خیر و سپس اگر این مقدار است «Over» و اگر نیست «Under» را نشان دهد.

=IF(A1>B1,"Over","Under")

جستجو کردن: XLOOKUP

برای پیدا کردن شماره تلفن مشتری:

=XLOOKUP(G2,A2:A10,C2:C10)

به عنوان مثال دیگر، می‌توانید از این فرمول برای پیدا کردن شماره تلفن و آدرس ایمیل آن مشتری استفاده کنید:

=XLOOKUP(G2,A2:A10,B2:C10)

عضویت
مطلع شدن از
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش همه دیدگاه ها