Case study: شرکت داده پردازی  …

Case study: شرکت داده پردازی  ...|کالاسودا

Case study: شرکت داده پردازی  ...|کالاسودابخش دوم: شرکت داده پردازی …

پس از آنالیز بالینی شرکت داده پردازی … که شرح آن به تفصیل در مقاله قبل آورده شد، نتایجی به دست آمد که در آن بیان شد که راه حل پیشنهاد شده توسط پارسیا ایده برای حل معضلات به وجود آمده در خصوص نیروهای انسانی این سازمان، راه اندازی واحد منابع انسانی مستقل بود، این تصمیم در همان ابتدا، مورد قبول مدیران مجموعه قرار گرفت و تصمیم بر آن شد تا راه اندازی و پیاده سازی این واحد، با تمام جزئیات آن، بر عهده تیم پارسیا ایده باشد، اما مشکلی که برای این کار وجود داشت، عدم وجود ساختار سازمانی در شرکت بود، که نبود آن در شرکت، مشکلات زیر را در طول مدت فعالیت این شرکت پدید آورد بود:

  • مشخص نبودن جایگاه مدیران و واحد ها در سازمان و تداخل شدید کارهای هر واحد با یکدیگر
  • مشخص نبودن ارتباط بین واحد ها، این موضوع سبب گشته بود که مدیران واحدهایی که با یکدیگر ارتباط سازمانی داشتند، مدام هم به مشکلات ساختاری خورده و در بیشتر مواقع برای حل این موضوع، مسئله با مدیرعامل مطرح می گشت که وجود چنین مسئله ای، وقت بسیار زیادی از مدیریت مجموعه می گرفت و وی را از توسعه سازمان باز می داشت.
  • نداشتن ساختار سازمانی، موجب می گشت که وظایفی به برخی واحد ها محول گردد که از حیطه وظایف آنها کاملا خارج بود و این مشکل، باعث ایجاد فرسایش در آن بخش سازمان می گشت که واحد بازاریابی و فروش در این قسمت، بیشترین ضرر را تحمل می نمود و از اصلی ترین کار خود (فروش) باز می ماند.

لذا پیاده سازی ساختار سازمانی با الگوی زیر، در دستور کار کلینیک پارسیا ایده، قرار گرفت:

  • تدوین دستورالعمل ها و رویه های سازمانی
  • تدوین منشور و رسالت و ماموریت شرکت ( ۱۰ ساله )
  • تغییرات ساختار فیزیکی سازمان
  • طراحی نمودار و چارت سازمان و سایر بخش ها
  • تشکیل کمیته راهبردی سازمان، تدوین اساسنامه و پروتکل اجرایی (آئین نامه اداری)

پیاده سازی موارد فوق، تحت قالب “ساختار سازمانی” باعث باز شدن مجاری تنفسی سازمان شد و دست مدیران مجموعه و مدیران پارسیا ایده را برای پیاده سازی دو واحد منابع انسانی و بازاریابی و فروش و حصول نتایج مورد انتظار از آن، باز کرد. تنظیم روابط بین واحد های بازاریابی و فروش با واحد های مالی، منابع انسانی و بازرگانی، سبب شد تا چابکی تیم فروش بالا رفته و این تیم، مجددا بتواند تمرکز خود را بر روی فروش کلیه محصولات و خدمات شرکت که شامل سبد محصولی با حدود ۹ عنوان بود، پیدا کند.

این ساختاربندی همچنین موجب گشت تا وظیفه مدیریت داخلی سازمان که تا قبل، بر عهده دو واحد مالی و اداری بود (که این خود موجب تقابل همیشگی این دو واحد می شد) به طور کامل از دوش این دو واحد برداشته شود و بر عهده یک فرد به طور مجزا قرار گیرد تا وی بتواند روابط بین واحد ها و بخش ها را به طور کامل مدیریت کرده و تسهیل کننده این روابط باشد، لذا در راستای این اقدام، شخصی به عوان قائم مقام مدیرعامل انتخاب گشت تا علاوه بر اقدامات حوزه مدیریت داخلی، بتواند حجم کاری مدیریت مجموعه را کم کرده تا وی بتواند اقدامات لازم را برای حضور این شرکت در بازار بورس (که هدف اصلی مجموعه بود) را پیگیری کند.

managment|کالاسوداواحد مالی تمرکز کامل خود را بر روی مسائل مالی – حسابداری پیدا کرد و این فراخ بال موجب گشت تا سیستم “جریان نقدینگی” که از پیشنهادات پارسیاایده برای سازمان بود به طور کامل اجرایی گشته که این اقدام همزمان توانست از هزینه های سازمان کم کرده و باعث افزایش سود عملیاتی سازمان گردد، این اقدام از جمله مهمترین اقدامات پیاده سازی شده در سازمان، در راستای هدف پروژه، که ورود شرکت داده پردازی … به بازار بورس اوراق بهادار بود، گردید.

با ایجاد و پیاده سازی ساختار سازمانی، واحد اداری، به واحد توسعه منابع انسانی تغییر نام یافت و مدیریت این واحد، اختیارات کامل این واحد را (که به طور کامل در مقاله ئ بعدی خواهد آمد) با استراتژی توسعه این واحد، تحت کنترل گرفت.

نظارت حسن انجام اقدامات واحدهای مذکور، شامل دو مرحله می شد که در ابتدا بر عهده قائم مقام مدیرعامل بود، در این راستا و طبق آئین نامه اجرایی ایشان، وی مکلف می گشت در طول هفته، این موارد را پیگیری کرده و به سلامت سنجی و راستی آزمایی گزارشات عملکرد واحد ها بپردازد، پس از آن، نظارت اصلی، بر عهده ئ دبیر و مدیر کمیته راهبردی بود تا در جلسات هفتگی این کمیته (که متشکل از مدیران کلیه ئ واحدها بود) مدیران هر دپارتمان، بتوانند از عملکرد هفته گذشته خود دفاع کرده و برنامه هفته آینده را، با اتفاق نظر اعضای کمیته، به طور کاملا تدوین شده، تحویل بگیرند.

لذا با پیاده سازی ساختار سازمانی، روندها و رویه های درون سازمانی به طور کامل شکل گرفت و مکمل این اقدام، پیاده سازی کامل دو دپارتمان توسعه منابع انسانی و بازاریابی و فروش بود که پیش از آن در سازمان وجود نداشت. ایجاد این دو واحد و اعطای شرح شغل ها، دستورالعمل ها روند ها و رویه ها به هر یک از افراد این بخش، موجب گشت تا قاعده “مدیریت یکپارچه” در درون واحد ایجاد گردد.

کلیه موارد مطرح شده در این مقاله و مقاله قبل، شروع و مطلعی بود برای اصلی ترین اقدام کلینیک مدیریت پارسیاایده، یعنی واحد بازاریابی و فروش که در مقاله بعد، به طور کامل روند پیاده سازی دو واحد منابع انسانی و بازاریابی وفروش، تشریح خواهد گردید.

 

 

کلینیک مشاوره مدیریت پارسیا ایده

www.parsiaideh.com

http://Telegram.me/parsiaideh

https://www.instagram.com/parsiaideh_mgmt_clinic

88310367 -021

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لیست قیمت محصولات در کالاسودا

اخبار