Case study: شرکت داده پردازی …

Case study: شرکت داده پردازی ...|کالاسودا

بخش سوم: پیاده سازی دپارتمان منابع انسانی و برنامه جامع بازاریابی و فروش

Case study: شرکت داده پردازی ...|کالاسوداپس از پیاده سازی ساختار سازمانی در شرکت داده پردازی دوران، که کلیات آن در دو مقاله قبل بیان شد، زیرساخت شرکت، آماده ئ اجرای برنامه منابع انسانی و بازاریابی و فروش گردید، در این زمان، با توجه به مسئله ئ محدود بودن زمان، تصمیم تیم اجرایی کلینیک پارسیا ایده بر آن شد تا راه اندازی این دو دپارتمان را، به صورت همزمان در دستور کار قرار دهد.

پیاده سازی دپارتمان بازاریابی و فروش، همانگونه که در مقاله اول بیان شد، به علت وجود گروه های غیر رسمی و قدرتمند، میان کارکنان، با مقاومت های بسیار زیادی مواجه گردید، به همین منظور، اقدامات اجرایی، در راستای شکستن این گروه ها و مقاومت های پیرو آن، از همان ابتدا شروع شد.

در ابتدا، با تکیه بر اطلاعات به دست آمده در نتایج آنالیز سازمان، گروه ها شناسایی گردیدند و با هماهنگی مدیران مجموعه، اقدام به جداسازی افراد حاضر در آن گروه شد، این افراد در واحد هایی قرار گرفتند که با یکدیگر دارای تضاد منافع می بودند، لذا این اقدام، همچون پادزهری، مقابل اقدامات گذشته و آینده آنها عمل می نمود.

پس از این اقدام، کلینیک پارسیا ایده، اقدام به پیاده سازی برنامه بازاریابی و فروش، با مشخصات ذیل نمود:

1-  تدوین و پیاده سازی نظام جامع منابع انسانی با مدل چهار راه منابع انسانی ( جذب، نگهداشت، آموزش و تعدیل کارکنان )

2 – تدوین و اجرای نظام سیستماتیک حقوق و دستمزد، پاداش بهره وری و مزایا، توبیخ و جریمه

3- تدوین و پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد فرآیندها و کارکنان

4-  تدوین و اجرای نظام روانشناسی صنعتی و سازمانی کار

5- تدوین و اجرای سیستم مسیریابی  ارتقاء شغلی و جانشین پروی

6-  تدوین جداول دوره ها و برگزاری کارگاه های آموزشی کارکنان درون سازمان

7-   تدوین و اجرای قوانین اداری استخدام، شرح شغلها، حدود وظایف و اختیارات کارکنان

8-   تدوین و اجرای سیستم بایگانی و ثبت و ضبط اسناد اداری

9- تدوین و اجرای برنامه های انگیزشی و پرورشی( ورزشی، هنری، علمی و آموزشی ) بیرون سازمان

با طراحی و اجرای سیستم فوق در شرکت 200 نفره، که کمتر 40 روز زمان برد، کلینیک پارسیا ایده توانست آخرین ایستگاه مورد نیاز را جهت پیاده سازی دپارتمان بازاریابی و فروش، پشت سر گذارد، دپارتمانی که بعدها، با تکیه بر فروش های بالای خود توانست شرکت را به بازار بورس اوراق بهادار وارد نماید.

از اصلی ترین اقدامات دپارتمان منابع انسانی، اقدام به ایجاد سیستم جانشین پروری بود، شرکتی که در گذشته گروه های غیر رسمی سازمانی در آن، ایجاد خلل می کرد، افراد تمام کارها را در دست خود داشتند و به علت ماهیت تخصصی بودن کارهای این شرکت، امکان جذب نیروی متخصص به سختی وجود داشت، لذا ایجاد سیستم جانشین پروری در چنین شرکتی، از بالاترین درجه اهمیت برخوردار بود.

case-study|کالاسوداپس از پیاده سازی دو بخش ساختار سازمانی و منابع انسانی، نوبت به پیاده سازی دپارتمان بازاریابی و فروش، به عنوان اصلی ترین دپارتمان شرکت داده پردازی … رسید، همانگونه که در مقاله قبل گفته شد، تیم فروش این شرکت در دوره قبل، در صدد تحقق هدف فروشی بودند که 3/1 توان واقعی آنها بود، به علت دیده نشدن یک بازار بزرگ در قسمت تقسیم بندی بازار، این شرکت از منابع فروش بسیار بزرگی محروم ماند، لذا با دیده شدن چنین موضوعی، کلینیک پارسیا ایده، بر آن شد تا برنامه جامع بازاریابی و فروش را، مطابق با استاندارد های اجرایی این حوزه، پیاده سازی نمایند، در این مقاله به این اقدامات اشاره خواهد شد و در مقاله بعد، که آخرین مقاله از سری مقالات مرتبط با شرکت داده پردازی … می باشد، به تشریح اقدامات برنامه بازاریابی و فروش، خواهیم پرداخت.

1-            تشکیل و سازماندهی دپارتمان حرفه ای بازاریابی و فروش ( جذب و استخدام نیرو، توانمند سازی کارکنان فروش از طریق آموزش، طراحی نمودار سازمانی و شرح شغل ها و حیطه وظایف و…)

2-            تدوین برنامه ریزی های اجرایی استراتژیک و نقشه های راه فاز به فاز( کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت )

3-            طراحی جداول ارقام فروش و هدف گذاری ها( حجمی و ریالی )

4-            طراحی و تهیه کمپین تبلیغات و روابط عمومی فروش.

5-            طراحی مدل برندسازی.

6-            طراحی استراتژی های انتخاب و ورود و نفوذ  به بازارهای جدید و حفظ مشتریان فعلی.

7-            طراحی و تدوین آئین نامه جامع بازاریابی و فروش ( رویه ها، قوانین و دستورالعمل های سازمانی ).

8-            طراحی و راه اندازی سیستم باشگاه مشتریان، CRM و CFM

9-            طراحی اتوماسیون بازاریابی و فروش حرفه ای ( پشتیبانی اداری ).

10-          طراحی مدل های قیمت گذاری و جدول تخفیفات، پروموشن ها و ترفیعات فروش

11-          طراحی و تدوین برنامه جامع تحقیقات بازاریابی استراتژیک

12-          تدوین بودجه ریزی های عملیاتی بازاریابی و فروش

13-          طراحی استراتژی های تقسیم بندی های بازارهای هدف.

14-          مدل گذاری های بازاریابی و فروش

 

 

 

کلینیک مشاوره مدیریت پارسیا ایده

www.parsiaideh.com

http://Telegram.me/parsiaideh

https://www.instagram.com/parsiaideh_mgmt_clinic

88310367 -021

عضویت
مطلع شدن از
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش همه دیدگاه ها