اخبار

Case study: شرکت روغن موتور …..

Case study: شرکت روغن موتور .....|کالاسودا

کالاسودا- بخش اول: آنالیز بالینی سازمان

Case study: شرکت روغن موتور .....|کالاسودااین پروژه، که به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های کلینیک مشاوره مدیریت پارسیا ایده شناخته می شود، در سال ۱۳۸۹، در قالب پیاده سازی مدیریت استراتژیک کسب و کار، بر عهده  این شرکت، نهاده شد.

شرکت روغن موتور …. به عنوان یکی از چهار شرکت بزرگ تولید کننده محصولاتی نظیر روغن موتور، پارافین، ضد یخ، گریس و …در ایران بوده و همچنین به صورت نیمه دولتی اداره می شود و ابعاد ساختار سازمانی آن، در زمان ورود کلینیک پارسیا ایده به آن به شرح زیر بود:

ساختمان مرکزی: ۴۵۰ نفر

پالایشگاه: ۱۵۰۰ نفر

نوع بازار: داخلی (جایگاه های سوخت، مراکز فروش =لوازم خودرو، تعویض روغنی ها)

خارجی (صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و مرکزی، اروپا و آفریقا)

شرکت روغن موتور ….. با توجه به سیستم مدیریتی حاکم بر آن (شبه دولتی) ، مسائلی که روزانه بر روی هزینه ها یا قیمت تمام شده محصولات اثر می گذاشت و گردش مالی چند ده میلیاردی ماهانه شرکت، از روز اول بنا داشت تا سیستم های نوین مدیریتی را به گونه ای در سازمان خود پیاده سازی نماید، تا مقاومت های قابل پیش بینی سازمانی به حداقل رسیده و مشکلاتی که ناشی از سه مورد مذکور، در این شرکت اتفاق می افتاد، پس از اجرا سازی کامل برنامه، به حداقل برسد.

پس از اعلام این موارد توسط مدیران محترم شرکت روغن موتور …..، تیم مدیریتی پارسیا ایده، بلافاصله وارد عمل شد و بخشی از تیم به عنوان مشاور و بخشی دیگر، در لایه های مدیریتی استخدام گردیدند تا به صورت رسمی، عملیات آنالیز بالینی سازمان، چکاپ سازمانی و ارزیابی عملکرد، به طور کامل محقق گردد.

در همین راستا، تیم پارسیا ایده، پس از یافتن مسائل زیر، فعالیت شناسایی عوارض و چالش های سازمانی خود را، پس از ۳ ماه، به اتمام رسانید و نتایج در یک جلسه محرمانه، برای مدیریت و اعضای هیئت مدیره آن، به همراه راه حل ها ارائه گردید.

  1. ایجاد گروه های غیررسمی بسیار قوی در بین اعضای شرکت و پالایشگاه، به نحوی که قابلیت تاثیرگذاری بر روی تصمیمات مدیریت سازمان را داشتند.
  2. وجود کانال های فساد ریشه دار در ساختار های میانی سازمان
  3. کاهش سهم بازار نسبت به دوران گذشته در قیاس با رقبای اصلی خود
  4. عدم داشتن برنامه بازاریابی و فروش قابل رقابت با رقبا
  5. قدرت گرفتن فروشنده های شهرستان در هنگام خرید از این شرکت
  6. عدم تناسب بین توانایی های تیم فروش با خواست اجرایی شرکت
  7. عدم هماهنگی بین واحد تحقیقات بازاریابی، روابط مشتریان و فروش

کلینیک مشاوره مدیریت پارسیا ایده

www.parsiaideh.com

http://Telegram.me/parsiaideh

https://www.instagram.com/parsiaideh_mgmt_clinic

88310367 -021

مطالب مرتبط

برو بالا