مبارزه در قرون وسطی

"برای افتخار" یک بازی برای hack and slash  است که توسط شرکت Ubisoft برای مایکروسافت ویندوز, PS4 و X BOX 1 در اوایل سال 2017 منتشر شده است. این بازی محوریتی سوم شخص دارد و...