بایگانی برچسب ها: نسل پنجم اینترنت

نسل پنجم اینترنت ایران به دنبال سرمایه گذار
تلاش ها در ایران برای دستیابی به فناوری نسل پنجم اینترنت ادامه دارد و در این زمینه یافتن سرمایه گذار نیز در دستور کار قرار دارد. به گزارش خبرنگار کالاسودا، نسل پنجم اینترنت که از جمله رویاهای کشورهای مختلف در سال جاری مطرح شده در ایران هم تلاش ها را برای دستیابی به کار گرفته […]

لیست قیمت محصولات در کالاسودا

اخبار