مکعب های کوچکی که خودشان جمع میشوند

یک سری ربات های مکعبی وجود دارند که قابلیت خودپیکربندی را دارند. این رباتها قادرند تا شکل خود را براساس کاری که میخواهند انجام دهند، تغییر دهند. این روباتها از یک رویکرد و روش ساده تر استفاده کرده است که استفاده از فعال کننده های کمتر و قطعات متحرک کمتر می باشد. بنابراین در این رباتها، از تکانه ی زاویه ای استفاده شده است. درنتیجه از آهن ربا در این مکعب ها و همچنین لبه های آن استفاده شده است تا بتوانند بچرخند و حتی جهش داشته باشند. یعنی از محرک داخلی استفاده شده تا قادر به پرش باشند و این قابلیتی است که تعداد کمی از رباتها از آن برخوردار هستند. اکثر این ربات ها برای کنترل، پایداری و دقت در حرکت بهینه سازی شده اند. همچنین از طریق دستورات مشخص، که از طریق وایرلس منتقل میشود، مکعب ها به آن پاسخ میدهند و به مکان مشخص حرکت کنند.

عضویت
مطلع شدن از
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش همه دیدگاه ها