رویا پاک سرشت

    رویا متولد تهران و کارشناس Industrial Psychology است و از سال 88 تا کنون در مطبوعات و رسانه های معتبر خبری فعالیت می کند. حوزه علاقه مندی وی ترجمه و نگارش تازه های دنیای روانشناسی،مدیریت،تکنولوژی و اقتصاد است.

    Posts By رویا پاک سرشت

    More Posts
    To Top