هدی رضایی

    هدی روزنامه نگار و مترجم است و تحصیلات ارشد خود در در رشته MBA دانشگاه سراسری گذرانده است. حوزه علاقه مندی وی نگارش و ترجمه تازه های دنیای تکنولوژی، مدیریت و ورزش است. هدی در ساعات فراغت خود به موسیقی و بسکتبال و کتاب خواندن میپردازد.

    نوشته شده توسط هدی رضایی

    پست های بیشتر